آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  تمام شدنی ها وآمدنی ها ( حکمت شماره 75 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

75- وَ قَالَ (عليه السلام) : كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ .


متن فارسی

(و فرمود:) هر چه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد.

قبلی بعدی