از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

تربیت اقتصادی در نهج البلاغه

نويسنده : طهماسبی سروستانی، رابعه. استاد راهنما : علی قائمی امیری مقطع : کارشناسی ارشد استاد مشاور : آموزگار رشته : تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه : ازاد اسلامی تهران تاريخ دفاع : 1379
هدف پژوهش توجه به مالکیت مطلق پروردگار و مالکیت نسبی و اعتباری و وابسته خود و استفاده از این مساله در کار مفید، حق بهره مندی و در عین حال حفظ امانتهای خداوندی تحت عنوان » نعمت « و تربیت دانش آموزان و افراد به تناسب و استعداد فنون و مهارتها براساس بیانات حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه است. روش پژوهش در این رساله روش کتابخانه ای بوده است. طرح پژوهش : اعتلا و کیفیت نیروی انسانی یکی از راههای افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی است کیفیت نیروی کار از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و بخصوص از طریق آموزش و پرورش با استفاده از سیره و بیانات حضرت علی (علیه السلام). نتیجه کلی : پیوند بعد تربیتی و اقتصادی از دیگاه حضرت علی (علیه السلام)، روابط اقتصادی موثر در فرهنگ، موجب ساخته شدن بعد معنوی انسان است، همانگونه که مکتب اسلام در تمام ابعاد بحث دارد حضرت علی (علیه السلام) نیز آرایی در این زمینه عنوان نموده اند. اجتماع سالم تعلیم و تربیت سالم می خواهد و این خود اقتصاد سالم را می طلبد. توجه تعلیم و تربیت اسلامی به بعد اقتصادی در تربیت انسان با توجه به » ایمان ببعض « و » کفر بعض «.‬

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.