دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  تداخل مستحبات با واجبات ( حکمت شماره 39 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

39. و قال (علیه السلام):

لاقُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

کارهاى مستحب اگر به واجبات زیان برساند موجب قرب به خدا نمى شود.

قبلی بعدی