(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  تأثیر ایمان در روح انسان ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

5ـ و فی حدِیثه (علیه السلام):

إِنَّ الْاِیمَانَ یَبْدُو لُمْظَةً فی الْقَلْبِ، کُلَّمَا ازْدَادَ الْاِیْمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ.

واللُّمْظَةُ مِثْلُ النُّکْتَةِ أو نحوِها مِن البَیاضِ. ومِنهُ قیل: فَرَسٌ ألْمَظ، إذا کان بِجَحْفَلَتِه شیءٌ من البَیاضِ.


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

ایمان، نخست به صورت نقطه سفید و درخشانى در دل آشکار مى شود و هرقدر ایمان افزایش مى یابد آن نقطه سفید و نورانى گسترده تر مى شود.

قبلی بعدی