اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  بى طرفى هاى منفى ( حکمت شماره 18 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

18.و قال (علیه السلام) فی الّذیِنَ اعتَزَلوا القِتالَ معَه:

  1. خَذَلُوا الحَقَّ
  2. وَ لَمْ یَنْصُرُوا الْبَاطِلَ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) در مورد کسانى که از جنگ در رکاب حضرت کناره گیرى کردند فرمود:

  1. حق را تنها گذاشتند .
  2. و باطل را یارى نکردند!
قبلی بعدی