(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >   بى تفاوتها ( نامه شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

4-  و من كتاب له (عليه السلام) إلى بعض أمراء جيشه :
فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ الْعِصْيَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ الْمُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ .


متن فارسی

ص   640
امام عليه السلام به يكى از فرماندهان خود چنين نوشت: اگر مردم زير سايه فرمان آمدند، موضوعى است كه من طالبم و اگر مردم به اختلاف و نافرمانى كشيده شدند به كمك آنانكه از تو فرمانبردارى مى كنند با آنانكه مخالفت مى كنند مبارزه كن و به آنانكه تسليم تو شده اند اكتفا كن و نسبت به آنهائى كه بى تفاوت مانده اند بى اعتنا باش، زيرا كسى كه ميل به كارى ندارد غائب بودنش بهتر از شركت داشتن او در كارهاست و خانه نشينى او مفيدتر از قيام و همكارى اوست.

قبلی بعدی