اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  به يکی از فرماندهان ( نامه شماره 19 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

19.و من کتاب له (علیه السلام) إلی بعض عماله :
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِک شَکوْا مِنْک غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً وَ نَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْکهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَوْا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ وَ دَاوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ امْزُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ وَ الْإِبْعَادِ وَ الْإِقْصَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
 


متن فارسی

نامه ای است از اميرالمومنين (علیه السلام)، به يکی از عمال و کارگزاران خود:

اما، پس از ستايش خدا و درود بر پيامبر (صلی الله عليه و آله ) پس همانا بزرگان و مالکان زمينهای زراعی و باغها و مزارع شهری که تو کارگزار آن هستی ، از خشونت و سنگدلی تو و اين که ايشان را حقير می شماری و به آنان ستم روا می داری، شکايت کرده اند.
 من در اين باره انديشيدم و در نتيجه، آنها را نه شايسته اين ديدم که چون مشرک هستند، به تو نزديک شوند و نه اين که چون با مسلمانان عهد و پيمان دارند (و جزيه می پردازند) از تو دور گردند، و درشتی ببينند پس جامه ای از ملايمت که با نوعی سختی و خشونت آميخته باشد ، در برابر ايشان در بر کن و شعار خود قرار ده (چنان باش که ملايمت، همراه با شدت و خشونت باشد) و تندخويی و مهربانی را به نوبت با آنها به کار ببر (گاهی با خشونت و گاهی با مهربانی با آنها برخورد نما) و در رفتار با ايشان، به خود نزديک ساختن و بسيار نزديک ساختن و دور کردن و بسيار دور کردن را، بياميز.
 ان شاءالله.

 

قبلی بعدی