آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  به مردم بصره ( نامه شماره 29 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

29.و من کتاب له (علیه السلام) إلی أهل البصرة :
وَ قَدْ کانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِکمْ وَ شِقَاقِکمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِکمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِکمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِکمْ فَإِنْ خَطَتْ بِکمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ إِلَی مُنَابَذَتِي وَ خِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي وَ رَحَلْتُ رِکابِي وَ لَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَی الْمَسِيرِ إِلَيْکمْ لَأُوقِعَنَّ بِکمْ وَقْعَةً لَا يَکونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا کلَعْقَةِ لَاعِقٍ مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْکمْ فَضْلَهُ وَ لِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إِلَی بَرِيٍّ وَ لَا نَاکثاً إِلَی وَفِيٍّ .
 


متن فارسی

از جمله نامه ای است از اميرالمومنين (علیه السلام)به مردم بصره:
و به راستی گسيخته شدن ريسمانتان و سر، باز زدن از اطاعتتان و جدايی و پراکنده شدنتان چيزی است که نسبت به آن، جاهل نبوده ايد، اما من، گناهکار شما را بخشودم و شمشير را از آن که پشت کرده و گريخته بود برداشتم، و هر کس را که به من رو آورده بود پذيرفتم.
 بعد از اين هرگاه اموری هلاک کننده و انديشه های منحرف از حق باز هم، شما را به مخالفت و ستيزه جويی با من براند و برانگيزد، پس بدانيد که من، همانا و به تحقيق اسبان نجيب عربی خود را نزديک ساخته و جهاز شتران خويش را بر روی کمر آنها بسته ام (کنايه از آمادگی) و هر آينه اگر مرا به آمدن به سوی خود (برای سرکوب کردن شما) ناگزير سازيد، هر آينه و به طور قطع چنان واقعه و جنگی را بر شما وارد می کنم، که جنگ جمل در جنب آن به چيزی شمرده نشود و مانند اين باشد که کسی ته ظرفی را بليسد با توجه به اينکه من به برتری فرمانبران شما، شناسا و به حق خيرخواهان، آگاه هستم.
 من به سبب گناه گناهکاران بی گناهان را به کيفر نمی رسانم و به علت خطای بيعت شکنان، وفاداران به بيعت را مجازات نمی کنم.

 

قبلی بعدی