(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  به سوى مرگ ( حکمت شماره 29 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

29.و قال (علیه السلام):

  1. إِذَا کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَالْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ،
  2. فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. در حالى که تو به زندگى پشت مى کنى و مرگ به تو روى مى آورد
  2. ملاقات (با یکدیگر) چه سریع خواهد بود.
قبلی بعدی