بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  بخشش اندک ( حکمت شماره 67 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

67- وَ قَالَ (عليه السلام) : لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ .


متن فارسی

(و فرمود:) از بخشيدن اندك شرم مدار كه محروم كردن اندكتر از آن بود.

قبلی بعدی