(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  باقیماندگان پس از جنگ ( حکمت شماره 84 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

84- وَ قَالَ (عليه السلام) : بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .


متن فارسی

(و فرمود:) آنچه از كشتار برهد ديرتر پايد و بيشتر زايد.

 

قبلی بعدی