دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

انوار المناقب و اذکار المصائب فی مقتل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)

مؤلف که از علمای قرن سیزدهم هجری است، در این کتاب مجموعه ای از احادیث و اشعار و نقل های تاریخی در مورد امیرالمؤمنین(علیه السلام) را بر محورهای زیر گرد آورده است:

بیان ولادت، فضایل حضرت از قبیل عصمت و شجاعت و زهد و تقوای الهی، خلافت بلافصل امیرالمؤمنین(علیه السلام)، بیان چگونگی شهادت حضرت و مدفن و نیز پاره ای کرامات.

کتاب براساس نسخه ای خطی که در زمان حیات مؤلف کتابت شده، تحقیق شده است. محقق، این کارها را در این پژوهش انجام داده است:

ـ تصحیح خطاهای راه یافته در نسخه

ـ نظم بخشیدن به احادیث نامرتب

ـ آوردن عبارات اصلاحی داخل کروشه

ـ ذکر مصادر احادیث از منابع دیگر.

کتاب دارای دو باب با عنوان های زیر است:

الباب الاول: انوار مناقبه(علیه السلام)

الباب الثانی: فی اذکار مصائبه(علیه السلام)