از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الدرة النجفية في شرح نهج البلاغة الحيدريه

آيت اللَّه شهيد ميرزا ابراهيم بن حسين دنبلي خويي (متوفاي 1324 ق)،[1] شرحي بر نهج البلاغه نوشته است و آن را در دو جلد سامان داده که جلد اول را در دهه دوم صفر سال 1273 و جلد دوم را در جمادي الاول 1291 به پايان رسانيده است. شرح وي گزيده اي از شرح ابن ميثم بحراني است و نسخه هايي متعدد از آن در دست است که جلد نخست نسخه اصل، در مدرسه نمازي خوي[2] و جلد دوم در کتابخانه آيت اللَّه مرعشي[3] نگهداري مي شود. اين شرح در زمان حيات نويسنده در تبريز به صورت چاپ سنگي منتشر شده است. تحقيق و تصحيح مجدد آن را اداره اوقاف خوي در دست دارد.
1.براي آگاهي از شرح حال مؤلف، ر.ک: صدرايي خويي، سيماي خوي، ص 178 - 183.
2. صدرايي خويي، علي، فهرست نسخه هاي خطي مدرسه نمازي خوي، ص 146، نسخه هاي شماره 296 و 295 و 294.
3.فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه حضرت آيت اللَّه مرعشي، ج 12، نسخه شماره 4419.