وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الاربعون عن الاربعین فی فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)

چهل حدیث نویسی از سنت های نیکوی علما از گذشته های دور بوده است. یکی از آنها اثر شیخ جمال الدین یوسف مشغری عاملی (درگذشت: ۶۷۶ق) است.

او چهل حدیث از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در فضیلت امام علی(علیه السلام) گرد آورده است. چنانکه در مقدمه ی محقق کتاب آمده، این چهل حدیث از چهل تن از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) است. اما متن کتاب نشان می دهد که اصحابی که از آنها حدیث نقل کرده، چهل تن نیستند. گاه از یک نفر چند حدیث نقل شده است.

نویسنده برای کتاب خود مقدمه ای ننوشته تا بدانیم چرا در عنوان کتاب «عن الاربعین» ذکر شده. شاید این عنوان را دیگران به اشتباه برای کتاب انتخاب کرده اند.

احادیث گردآوری شده، زنجیره ی سند ندارند اما با تلاش محقق کتاب، در پاورقی، منابع دیگری نیز برای احادیث ذکر شده و چه بسا بتوان سندها را در کتاب های دیگر یافت.