آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  استاد علامه حسن زاده آملى

استاد علامه حسن زاده آملى

فیلسوف و عارف گرانمایه شیعه استاد حسن زاده آملى كه در ادبیات فارسى و نیز تبحرى ویژه دارد ، این كتاب را شجره طیبه اى كه براى زندگى انسانها در تمام شئونات و برنامه ها راهنما و دلیل قویى است مى دانند . از دیدگاه استاد حسن زاده آملى این كتاب، معجزه گفتارى است چرا سیره امام على (ع) به دو معجزه فعلى و قولى تقسیم مى شود . معجزه فعلى مانند كندن در قلعه خیبر، و معجزه قولى كتاب گرانقدر نهج البلاغه است. (1) ایشان در جای دیگر مى گویند:
در سلسله معجزات قولى، قرآن مجید است كه صورت كتبى خاتم (ص) است و معارف صادر از اهل بیت عصمت و وحى چون نهج البلاغه و زبور و انجیل آل محمد (ص) صحیفه سجادیه و جوامع روایى، تالى آن .(2)
پی نوشتها:
1-حسن زاده آملى، حسن: انسان كامل در نهج البلاغه، مندرج در یادنامه كنگره هزار نهج البلاغه - ص 50 .
2- همان، ص 50 .