دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  اختلاف و آشوب ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

حكم أمير المؤمنين  ( عليه السلام )
باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام و يدخل في ذلك المختار من أجوبه مسائله و الكلام القصير الخارج في سائر أغراضه .
1- قَالَ ( عليه السلام ) :

كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ .


متن فارسی

بجاى مقدمه
اردیبهشت ١٣۵٢ حادثه‌ى خطرناكى براى نويسنده پيش آمد كه نجات از آن نياز به نيروى غيبى و لطف الهى داشت.
در بحران حادثه خداى عزيز را به غربت و مظلوميت امام- على (ع) سوگند دادم و براى نجات از آن با خداى مهربان عهد كردم كه پس از نجات، گامى به نفع هدف على بن ابيطالب (ع) و باز شناسى مطالب عميق آنحضرت در حدود توانائى روحى، جسمى، وقتى و سائر شرائط بردارم.
در طول چهار سال به علل مختلفى بطور پراكنده، هدف خود را تعقيب كردم تا مگر به عهد خود وفا كرده و تكليف خويش را انجام داده باشم.
ص۴
محصول چهار سال كوشش با توجه به نكات زير در اختيار شما برادر مسلمان قرار مى‌گيرد.

١-قسمتى از كلمات، از نظر اعراب در نسخه‌هاى گوناگون نهج البلاغه مختلف است و هر شارح، مترجم و يا نويسنده‌اى راهى را كه با هدف خود نزديك بوده پيموده است، نويسنده هم اين راه را برگزيد.

٢-نسخه‌هاى نهج البلاغه از نظر شماره گذارى حذف و اضافه متفاوت بود، لذا نسخۀ ابن ابى الحديد مرجع قرار گرفت در عين اينكه خود نسخه‌هاى ابن ابى الحديد هم گاهى با يكديگر فرق دارند.

٣-از آنجا كه ما شيعيان دوازده امام (ع) خود را قرآن ناطق بيان كننده، شرح دهنده، حفظ كننده و مدافع عالى قرآن بلكه خود قرآن مى‌دانيم، براى توضيح مطالب اين كتاب از قرآن مجيد كمك گرفته شد و در بسيارى مواردهم فرمايش امام (ع) توضيح دهندۀ آيات قرآن قرار گرفته است، بهمين جهت در اغلب كلمات به آيه‌اى و يا آياتى از قرآن استدلال شده است.

۴-در عين اينكه توضيح و ترجمۀ حقيقى دربارۀ كلمات امام (ع) نزديك به محال است و در عين اينكه حدود دويست شرح و ترجمه در باره‌اى مطالب آنحضرت با روش گوناگون نوشته شده باز حق مطلب اداء نگرديده است با اينحال نويسنده تا آنجا كه الفاظ را مى‌شد به كار گرفت در توضيح و ترجمۀ دقيق كوتاهى نكرده است، اما عصمت هم منحصر به چهارده معصوم (ع) است، نويسنده هم مانند سائر افراد بشر خطا كار است، ولى خطا عمدى نيست.

ص۵
۵-نقل تمام آيات قرآن حدود يكصد صفحه به كتاب مى‌افزود و در بعضى موارد هم تكرارى بود و از طرفى در تمام خانه‌ها قرآن وجود دارد، لذا نقل تمام آيه لازم بنظر نرسيد بلكه بنقل چند كلمه از آيه قناعت شد.
۶-در اين كتاب سعى شده به نكات و مطالبى كه بيشتر مورد نياز سخنگويان مذهبى و مديران هيئت‌هاى اسلامى است، توجه داده شود، در عين حال براى طبقات ديگر هم مفيد خواهد بود.
٧-در كتاب «على بن ابيطالب (ع) پيشواى مسلمين» سعى شد، سرگذشت آنحضرت از ديدگاه اهل سنت در اختيار خوانندگان گرامى قرار گيرد و در اين كتاب سعى شده است مطالب امام (ع) از ديدگاه قرآن مجيد و با تطبيق با كلام خدا مورد بحث واقع شود.
با توجه به نكته‌ى ۶-٧ اين كتاب در حد خود علمى است و براى طبقه‌ى خاصى مفيد است به همين جهت نويسنده بيشتر در انتظار اظهار نظر اين گروه است.
اردیبهشت ١٣۵۶ قم-حوزه علميّه-مصطفى زمانى

 

ص   847
در آشوب همانند شتر نر دو ساله باش، نه كوهان دارد كه بار بردارد و نه پستان دارد كه شير بدهد.