دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

آفتاب لایزال امام علی(علیه السلام)

پژوهشی است در تاریخ زندگی، جایگاه و شخصیت امام علی(علیه السلام). شیوه نگارش کتاب داستانی است و نویسنده این اثر، ابتدا به زندگانی امام علی(علیه السلام)، منزلت وی در نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و شرکت آن حضرت در جنگ های بدر، أحد، خندق و خبیر پرداخته و از اخلاص و شجاعت و ایثار امام(علیه السلام) سخن گفته است. وی، آن گاه داستان غدیر خم و برگزیده شدن آن حضرت از سوی پیامبر به خلافت، و موقعیت خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای رهبری امت را گزارش و تشریح کرده است.

بخشی از کتاب، به رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و حوادث غم انگیز سقیفه و خانه نشینی امام علی(علیه السلام) اختصاص یافته و سپس از زمامداری آن حضرت و شروع فتنه ها و جنگ ها، از جمله جنگ های جمل، صفین و نهروان، و مقاومت امام علی(علیه السلام) در برابر چهره های متفاوت ستم و نفاق سخن گفته شده است.

بررسی برخی از نامه های امام به کارگزاران حکومت، علاقه یاران علی به وی، از دیگر فصل های کتاب است. دیدگاه بزرگان علم و ادب، اعم از شیعه و سنی و سایر ملت ها و نحله ها درباره شخصیت امام علی(علیه السلام)، از جمله ابن سینا، شافعی، ابن ابی الحدید، جرجی زیدان، طه حسین، جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمه و بولس سلامه، پایان بخش این دفتر است