دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  فضایل اخلاقی  >  اراده و پایداری

اراده و پایداری

1604. ترس را کنار نه!

اذا هبت امرا فقع فیه؛ فان شده توقیه، اعظم مما تخاف منه.

هرگاه از کاری ترسیدی، خود را به کام آن بیانداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است. ( حکمت 175)


1605. عزم و اراده

لا تجتمع عزیمه و ولیمه. ما انقض النوم لعزائم الیوم، و امحی الظلم لتذاکیر الهمم!

عزم و اراده برای رسیدن به کمالات و مقالات عالیه با سور چرانی و راحت طلبی سازگار نیست. چه بسیار خواب های شبانگاهی که تصمیمات روز را بر هم زده و چه بسیار تاریکی هایی که یاد همت های بلند را از خاطره ها زدوده است. ( خطبه 241)


1606. درجه مشمول رحمت خداوند

رحم الله امراء سمع حکما فوعی، و دعی الی رشاد فدنا، و اخذ بحجزه هاد فنجا.

خدا رحمت کند مردی (بنده ای) را که سخن حکیمانه ای شنید و آن را پذیرفت و به راه خوانده شد و بدان نزدیک گشت و دامان راهنما را گرفت و نجات یافت. ( خطبه 76)


1607. اندیشه های مصمم

یا لها امثالا صائبه، و مواعظ شافیه، لو صادقت قلوبا زاکیه، و اسماعا واعیه، و آراء عازمه، و البابا حازمه!

چه مثل های درست و اندرزهای شفابخشی! البته اگر با دل های پاک و گوش های شنوا و اندیشه های مصمم و خردهای استوار و دوراندیش برخورد کنند. ( خطبه 83)


1608. ایستادگی

العمل العمل، ثم النهایه النهایه و الاستقامه الا و ان القدر السابق قد وقع، و القضاء قد تورد. و انی متکلم بعده الله و حجته، قال الله تعالی: (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه )، و قد قلتم: ربناالله فاستقیموا علی کتابه، و علی منهاج امره، و علی الطریقه الصالحه من عبادته، ثم لا تمرقوا منها، و لا تبتدعوا فیها، و لا تخالفوا عنها.

اهتمام بوزید به کارها، برخیزید برای کار، سپس کار را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید و در تصمیمی که گرفتید استقامت بورزید استقامت! آگاه باشید! قدر پیشین واقع شده و قضای گذشته در جریان تحقق است و تحقیقا من از وعده خداوندی و حجت او سخن می گویم. خداوند متعال فرموده است: کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است و سپس در تحقق بخشیدن به این اعتقاد (توحید ناب) استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان وارد می شود (و به آنان می گویند) که مترسید و اندوهگین مباشید و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده آن به شما داده شد. شما که گفتید بزرگ ترین اعتقاد الهی را پذیرفته اید، حال بر عمل به کتابش و به راه روشن و طریق شایسته عبادت او استقامت بورزید، سپس از این طریق منحرف نشوید و بدعت در آن مگذارید و با آن مخالفت نکنید. ( خطبه 176)


1609. اراده و پایداری

الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده، و اعز ارکانه علی من غالبه، فجعله امنا لمن علقه و آیه لمن توسم، و تبصره لمن عزم.

ستایش خدایی را که شریعت اسلام را پدید آورد و دسترسی به آبشخورهای آن را برای وارد شوندگان آسان گردانید و پایه های آن را در برابر چیره جویان بر آن استوار ساخت و آن را برای کسی که بدان بپیوندد، جایگاهی امن قرار داد … و برای جویای نشان راه حق و رستگاری نشانه و برای افراد مصمم مایه بینش. ( خطبه 106)