مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
اخلاقی
فرماندهان نظامي در عملكردشان با زيردستان با پاره اي از مسائل جاري نظاميان روبه رو مي شوند كه عرف اخلاقي نظاميان آنها را پذيرفته، ولي با آموزه هاي اخلاقي اسلامي تزاحم دارند يا برعكس، ازاين رو فرماندهان نظامي مسلمان دچار ترديد اخلاقي در برخي مسائل مي شوند، مسائلي، چون تنبيه هاي همگاني مجرمان و غيرمجرمان، رفتار اطلاعاتي با دوستان صميمي كه مي تواند منافقانه باشد. هدف از اين پژوهش نيز ياري رساندن فرماندهان براي تصميم گيري درست در اين مسائل با محوريت ديدگاه هاي امام علي (ع) در نهج البلاغه است.
در این مقاله جایگاه اخلاق در اندیشه و عمل سیاسی امام علی مورد بررسی قرار گرفته است.در این راستا مبانی نگرش اخلاقی ایشان به سیاست مورد توجه واقع شده است.مهم ترین مولفه های نگرش اخلاقی امام به سیاست عبارتند از:عبودیت الهی،آخرت گرایی و عدالت محوری.پس از آن تجلی این اندیشه ها در عمل سیاسی امام در دوران زمامداری به تصویر کشیده شده
فرهنگ رجايى در كتاب معركه جهان بينى ها سعى مى كند با استفاده از رهيافتى كه خود آن را ((رهيافت سياست)) مى نامد و آن را در ادامه روش تحليلى ارسطو مى بيند، به فهم دقيق تر انديشه سياسى در ايران قبل و بعد از ظهور اسلام بپردازد. از نظر او در هر دو دوره قبل و بعد از اسلام، جهان بينى غالب در سياست، جهان بينى خيمه اى بوده است. وى با استفاده از اين رهيافت به معرفى پنج قالب فكرى مى پردازد كه عبارتند از شيوه فقاهتى، شيوه ادبا (اندرزنامه نويسى)، شيوه تاريخى، شيوه عرفانى و شيوه فلسفى.
در اواخر مرحله کودکى، رشد شناختى کودک ضعیف است. در مورد هر شیئى یا موقعیتى فکر او بیشتر به اجزاء متوجه است، اما نمى تواند این اجزاء را به صورت کل آن دریافت کند، از این رو براى عبرت دهى به کودک، هم باید تک تک اجزاء یک جریان عبرت آموز را به کودک نشان داد و هم باید رابطه اجزاء با یکدیگر و نیز حصول نتیجه را براى وى توضیح داد
ابوسفيان در عهد عمر بن خطاب محترم بود و معاويه را از مخالفت با عمر بر حذر مي‌داشت با انتخاب عثمان بن عفان به مقام خلافت (كه خود از خاندان بني اميه بود) امويان توانستند قدرت و نفوذ خود را پيش از گذشته گسترش دهند، افرادي از بني اميه به ولايت شهرهاي مهم گماشته شدند و به برخي، اموال هنگفتي رسيد.
آنکه بدون علم دست به کاری می زند مانند کسی است که بیراهه یا کژراهه را طی می کند که دوری وی از راه راست، جز بر دور شدن او از هدفش نخواهد افزود؛ و در مقابل، آنکه عالمانه به انجام کاری می پردازد نظیر شخصی است که صراط مستقیم را می پیماید
مشهور است این نامه خطاب به عبداللّه بن عباس می باشد و این که راوندی مخاطب را عبیداللّه بن عباس معرفی کرده و نوشته است: به دلیل مقام والایی که ابن عباس داشته، امکان ندارد چنین نامه ای، امام به وی نوشته باشد. حرف درستی نیست؛ زیرا اولاً عبداللّه بن عباس والی یمن بوده است، نه بصره. ثانیا امام در صورت مشاهده هر گونه خطا حتی از نزدیکان خود نیز چشم پوشی نمی نمود
تقوا و ورع عبارت است از انجام همیشگی اعمال شایسته بدون کوتاهی و سستی.11 این معنا، در واقع ناظر به لوازم تقواست، نه اصل ماهیّت تقوا.
مکتب اخلاقي اسلام، در همان قرن نخست، به برکت آيات روشنگر قرآن و سيره ي اخلاقي پيامبر(عليه السلام) و احاديث اخلاقي ايشان، به ويژه احاديث اخلاقي فراوان و کلمات قصار و خطبه هاي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و سيره ي اخلاقي ايشان در طول 52 سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، حتي بيش از دو عرصه ي فقه و کلام، قابليت تدوين و استخراج و اجتهاد يافت. در اين زمينه با تکيه بر احاديث اخلاقي نهج البلاغه سعي در ارائه مسنجم از روشنگري همه جانبه ي آن حضرت در ابعاد مورد بحث در باب اخلاق داريم. ابعادي که مورد توجه قرار گرفته اند به اختصار عبارتند از: تعريف مفاهيم اخلاقي؛ تصحيح مفاهيم اخلاقي؛ ترجيح اهم برمهم در اخلاق؛ طرح اخلاق استدلالي.
مکتب اخلاقي اسلام، در همان قرن نخست، به برکت آيات روشنگر قرآن و سيره ي اخلاقي پيامبر(عليه السلام) و احاديث اخلاقي ايشان، به ويژه احاديث اخلاقي فراوان و کلمات قصار و خطبه هاي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و سيره ي اخلاقي ايشان در طول 52 سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، حتي بيش از دو عرصه ي فقه و کلام، قابليت تدوين و استخراج و اجتهاد يافت. در اين زمينه با تکيه بر احاديث اخلاقي نهج البلاغه سعي در ارائه مسنجم از روشنگري همه جانبه ي آن حضرت در ابعاد مورد بحث در باب اخلاق داريم. ابعادي که مورد توجه قرار گرفته اند به اختصار عبارتند از: تعريف مفاهيم اخلاقي؛ تصحيح مفاهيم اخلاقي؛ ترجيح اهم برمهم در اخلاق؛ طرح اخلاق استدلالي.

Pages